فیات
اطلاعات بازار
معاملات
فیوچرز
خدمات مالی
رویداد
بیشتر
جایگاه تازه واردان
ورود
تاریخچه داده های بازار
مجموعه ای از داده های عمومی بازار برای دانلود در دسترس است، از جمله داده های کندل استیک، تاریخچه تراکنش ها و ....
دانلود داده
داده ها
بازار
زمان
توضیحات ارزش برگشتی
timestamp
open
close
high
low
volume
deal
1681920000
30380
29277.62
30404
29000
1204.28
35916900
1681833600
29434.38
30380.01
30486.8
29110.01
529.77
15421609.99
1681747200
30298.03
29434.39
30309.17
29245.22
442.45
12939547.58
1681660800
30286.44
30291.54
30539.98
30125
231.61
6977251.25
1681574400
30472
30295.02
30597.82
30200.96
301.12
9094113.07
تاریخچه داده های کندل استیک اکنون در دسترس است. داده‌های قبل از 2023-05 فقط از کندل‌های ۱ دقیقه‌ای پشتیبانی می‌کردند، در حال حاضر می‌توان محدوده‌های زمانی بیشتری را انتخاب کرد.