فیات
اطلاعات بازار
معاملات
فیوچرز
خدمات مالی
رویداد
بیشتر
جایگاه تازه واردان
ورود
گواهی ذخایر
امنیت و شفافیت
کوینکس ۱۰۰٪ ذخایر خود را حفظ کرده است و به تعهد خود پایبند است
آخرین حسابرسی: --
آخرین نرخ ذخایر کوینکس
کوین مجموع دارایی ها (درون زنجیره) مجموع دارایی ها (داخل سایت) نرخ ذخایر
اسنپ شات دارایی های من
نحوه اثبات ذخایر
در پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز، دارایی‌های کاربران اغلب از طریق دفتر کل در پایگاه داده ثبت می‌شوند و نحوه اثبات ذخایر به یک موضوع دشوار تبدیل شده است. در کوینکس، ما از "درخت مرکل" به عنوان یک روش حسابرسی استفاده می کنیم تا ثابت کنیم که پلتفرم نرخ ذخایر ۱۰۰٪ را حفظ می کند. این روش حسابرسی به سه مرحله کلیدی برای تأیید نیاز دارد:
۱.کوینکس از "درخت مرکل" به عنوان یک ساختار داده برای رمزگذاری دارایی های کاربر و انتشار کل دارایی های کاربران به طور همزمان استفاده می کند.
۲.کوینکس مجموع دارایی‌های تمام آدرس‌های کیف پول درون زنجیره‌ای و کیف پول‌هایی که توسط پلتفرم نگهداری می‌شوند را نمایش می‌دهد
۳. با مقایسه کل دارایی های همه کاربران با کل دارایی های تمام آدرس های درون زنجیره ای در کوینکس، کاربران می توانند نرخ ذخایر دارایی های کوینکس را تأیید کنند.
وقتی مجموع دارایی‌های درون زنجیره ای در کوینکس بیشتر یا برابر با کل دارایی‌های کاربر باشد، ثابت می‌کند که کوینکس از نرخ ذخیره ۱۰۰٪ برخوردار است.
توجه: دارایی های پوشش داده نشده قبل از اسنپ شات و تراکنش های دخیل بر دارایی بعد از اسنپشات در حسابرسی شامل نمی شوند.